O CENTRUM BIOTECHMED

Cel działania Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed 

        Celem CZT BioTechMed jest wspólne prowadzenie wieloletnich prac badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowywanie nowych technologii i usług w sferze ochrony i poprawy zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska przy wykorzystaniu osiągnięć biotechnologii, techniki i nauk medycznych.
 
 

» Więcej...Zarządzanie Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed

        Rada Konsorcjum jest organem nadzorującym wszystkich członków Konsorcjum i wszystkie działania Konsorcjum. Rada Konsorcjum sprawuje nadzór nad realizacją celów i działań Konsorcjum we wszystkich dziedzinach, formułuje i zatwierdza plany działalności merytorycznej, sprawuje nadzór nad działalnością Koordynatora.
 

» Więcej...

AKTUALNOŚCI

Data wpisu: 24-09-2014

Nowy budynek centrum badawczego, unikatowy w skali światowej analizator ARUZ oraz sześć laboratoriów, w których znakomicie wykształcona kadra naukowa prowadzić będzie prace w oparciu o precyzyjnie dobrany sprzęt i najnowsze osiągnięcia nauki. Za mniej niż rok zakończą się prace nad inwestycją BioNanoPark+. Wczoraj uroczyście wmurowany został kamień węgielny pod najnowszy obiekt w Technoparku.

» Więcej...

Data wpisu: 23-09-2014

W dniu 19 września 2014 roku odbył się w Łodzi III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii. Ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym.

» Więcej...

Data wpisu: 05-07-2013

Z myślą o młodych, kreatywnych mieszkańcach Łodzi w dniu 4 lipca br podpisane zostało porozumienie pomiędzy Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo – Technologicznym, Politechniką Łódzką oraz Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. Dotyczy ono stworzenia Interdyscyplinarnej Szkoły Innowacji, której zadaniem będzie pobudzenie potencjału innowacyjnej przedsiębiorczości.

» Więcej...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021