LABNET
Inżynieria Biomedyczna

Technologie wytwarzania biomateriałów nowej generacji

Hydrożele (Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej,  www.mitr.p.lodz.pl/biomat/overview.html)
 

 • Nowa metoda wytwarzania wysokiej czystości nanożeli i mikrożeli do zastosowań medycznych, m.in. jako substytut mazi stawowej lub nośnik leków
 • Radiacyjna synteza hydrożeli do celów medycznych - wytwarzanie opatrunków hydrożelowych do leczenia ran pooparzeniowych i innych trudno gojących się ran 
 • Wytwarzanie hydrożelowych elementów protez dysków międzykręgowych
 • Synteza hydrożeli "inteligentnych" (reagujących na zewnętrzne bodźce takie jak zmiany pH, siły jonowej, temperatury, pola elektrycznego)

Wytwarzanie wewnątrzkomórkowych i pozakomórkowych polimerów drobnoustrojowych
 

 • Celuloza bakteryjna - materiał opatrunkowy w leczeniu ran oparzeniowych, nośnik leków i innych bioaktywnych substancji czy żywych komórek, materiał do inkapsulacji biofarmaceutyków, konstruowania naczyń krwionośnych czy opatrunków wewnętrznych.
 • Poliestry polihydroksykwasów - produkcja wchłanialnych nici chirurgicznych i kapsuł preparatów spożywczych i farmaceutycznych.

Materiały włókiennicze
 

 • Otrzymywanie antybakteryjnych i atrombogennych implantów oraz innych wyrobów do zastosowań medycznych.
 • Wytwarzanie materiałów włókienniczych zawierających ceramiczne nanododatki np. SiO2.
 • Otrzymywanie opatrunków i podłoży do hodowli komórek z nanowłókien z chityny i jej pochodnych.
 • Otrzymywanie biozgodnych materiałów opatrunkowych z włóknistego węgla aktywnego.
 • Włókniny przeznaczone na cele opatrunkowe z możliwością uwalniania leków.
 • Modyfikacja materiałów włókienniczych do terapii medycznej i przeciwko zakażeniom szpitalnym.
 • Wytwarzanie tkanin chroniących przed uszkodzeniem skóry ludzi trwale unieruchomionych.
 • Modyfikacja tekstyliów przy użyciu pochodnych chityny.
  • Otrzymywanie tekstyliów o właściwościach antygrzybiczych, antyłuszczycowych oraz antyalergicznych.
 • Opaski uciskowe.
 • Tekstylia antybakteryjne przeznaczone na wyposażenie szpitali (np. odzież i pościel szpitalna).
 • Ocena chemiczna, fizyczna i biologiczna biomateriałów (w tym opracowywanie testów diagnostycznych).
 • Ocena właściwości metrologicznych urządzeń tekstronicznych.
 • Ocena przeciwdrobnoustrojowych właściwości materiałów włókienniczych i implantów medycznych (Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej,  www.biol.uni.lodz.pl)
   

Biodegradowalne polimery do zastosowań medycznych (np. służące jako rusztowania do odbudowy tkanki kostnej, preparaty dietetyczne wspomagające odchudzanie oraz elementy hybrydowych sztucznych organów- sztuczna trzustka i tarczyca)

Biopolimery z surowców odnawialnych (np. poliestry alifatyczne z przeznaczeniem na biosorbowalne implanty)

Dendrymery- badanie właściwości antybakteryjnych (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,  www.biol.uni.lodz.pl)


Nanocząstki - działanie antybakteryjne (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,  www.biol.uni.lodz.pl)

Technologie informatyczne i elektronika w medycynie
 

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów do zastosowań medycznych (wspomaganie komunikacji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, diagnostyka chorób układu krążenia, ocena przydatności tkanek do autoprzeszczepu).
 • Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza (minimalizacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska człowieka).
  • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji (sztucznych sieci neuronowych i zbiorów rozmytych) do modelowania zanieczyszczeń powietrza w obszarach zurbanizowanych.
    

Tekstronika i teleelektronika
 

 • Urządzenia odzieżowe do monitorowania zdrowia człowieka.
 • Inteligentne systemy diagnostyki medycznej (przetwarzanie informacji w sieci mikro- i nano-systemów).

Termowizja i ultrasonografia
 

 • Konstrukcja systemów komputerowych do akwizycji, przetwarzania i analizy obrazów w podczerwieni (diagnostyka oparzeń chorób niedokrwiennych kończyn, nowotworów piersi i stanów zapalnych organizmu).
 • Analiza w czasie rzeczywistym obrazów ultrasonograficznych serca za pomocą deformowanych powierzchni (ocena wydolności hemodynamicznej serca).

Aparatura badawcza i diagnostyczna

Projektowanie sprzętu medycznego z zastosowaniem bio- i mikrotechnologii
 

 • Konstrukcja aparatury do badania rozmieszczenia wolnych rodników w skali molekularnej.
 • Opracowanie konstrukcji i wdrożenie do produkcji mikroskopów tunelowego i sił atomowych pracujących w warunkach wysokiej próżni i w niskich temperaturach.
 • Projektowanie i realizacja systemów mechatroniki do diagnostyki, monitoringu i nieinwazyjnego leczenia.
  • Miniaturowe pompki infuzyjne wszczepiane pod skórę typu ”lab on chip" do wykrywania skażeń oraz analizy poziomu wybranej substancji.
    

Inteligentne systemy elektroniczne dla celów medycznych

Roboty kardiochirurgiczne

Nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne

Lasery w medycynie


Szybka diagnostyka w zakresie lekarza rodzinnego
Neuronawigacja - wspomaganie neurochirurga w operacji mózgu poprzez pozycjonowanie narzędzi

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021