LABNET
Wdrożenia

     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze uzyskał certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000 i stosuje system zgodny z wymaganiami normy w zakresie działania konsultacyjno - orzecznicze i odwoławcze z zakresu medycyny pracy, POZ, specjalistyka, rehabilitacja, stomatologia, diagnostyka i promocja zdrowia.
Priorytetowe zadanie, jakie stawia sobie Ośrodek, to zapewnienie pacjentom kompleksowych usług medycznych o najwyższej jakości, czego bezpośrednim efektem jest umocnienie pozycji Ośrodka na lokalnym rynku usług medycznych. Ośrodek gwarantuje ciągły wzrost poziomu satysfakcji pacjentów, poprzez wykonywanie działań statutowych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i oczekiwaniami samych pacjentów.

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021