LABNET
Biologia Medyczna; Chemia Medyczna; Medycyna Wieku Rozwojowego; Wirusologia
Numer wniosku: 2P05A 097 26
Tytuł projektu: Charakterystyka wewnątrzkomórkowych mechanizmów aktywowanych przez peptyd histydyno-izoleucynowy (PHI) i pochodne w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Z. Nowak (mgr Agnieszka Dejda)
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2004 – 2006
=========================================================================
Numer wniosku: 2P05A 009 26
Tytuł projektu: Wpływ systemu naprawy DNA przez wycinanie nukleotydów (NER) na genetyczną stabilność trójnukleotydowych sekwencji powtórzonych (CTG/CAG)n
Kierownik projektu: doc. dr hab. Paweł Parniewski
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2004 – 2005
=========================================================================
Numer wniosku: 2P05A 019 27
Tytuł projektu: Określenie częstości rekombinacji między dwoma traktami (GTG)n w chromosomie bakteryjnym E.coli oraz wpływu systemu naprawy DNA-NER na ten proces
Kierownik projektu: doc. dr hab. Paweł Parniewski
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2004 – 2005
=========================================================================
Numer wniosku: 2P04A 071 26
Tytuł projektu: Regulacja biosyntezy melatoniny w szyszynkach kręgowców – rola siatkówkowego sygnału dopaminergicznego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska (lek. med. wet. M. Berezyńska)
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji 2004 –2006
=========================================================================
Numer wniosku: 2 P05A 01630
Tytuł projektu: Wpływ PACAP i VIP na układ generujący cAMP, przemiany fosfatydyloinozytoli i proliferację komórek linii C6 glejaka szczura : charakterystyka i porównanie z pierwotną hodowlą astrocytów z kory mózgowej szczura (promotorski)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Z. Nowak (mgr. Paulina Sokołowska)
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2006 – 2007
=========================================================================
Numer wniosku: N401 148 31 /3268
Temat projektu: Genetyczne podłoże oporności prątków gruźlicy na izoniazydi rifampicynę
Kierownik projektu: doc. dr hab. Jarosław Dziadek
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2006 – 2008
=========================================================================
Numer wniosku: N404 097 32/3354
Temat projektu: Opracowanie molekularnej metody diagnostyki i różnicowania uropatogennych szczepów Escherichia coli w oparciu o technikę multiplet-PCR i TRS-PCR
Kierownik projektu: doc. dr hab. Paweł Parniewski
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2007 – 2008
=========================================================================
Numer wniosku: N404 002 32/0101
Temat projektu: Opracowanie molekularnej metody diagnostyki i różnicowania uropatogennych szczepów Mycobacteriumi w oparciu o technikę TRS-PCR
Kierownik projektu: doc. dr hab. Paweł Parniewski
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2007– 2008
=========================================================================
Numer wniosku: N301 2046 33
Temat projektu: Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za tkankowo specyficzną ekspresję genu ABCC6 związanego z chorobą pseudoxanthoma elasticum
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2007 – 2008
=========================================================================
Numer projektu: PBZ-KBN-124/P)5/2004/7C
Tytuł projektu: Analiza proteomiczna łatwo dostępnych płynów ustrojowych w poszukiwaniu nowych biomarkerów chorób neurozwyrodnieniowych człowieka
Kierownik projektu: prof. dr hab. Czesław Cierniewski
Instytucja realizująca CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: zamawiany
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2005 – 2008
=========================================================================
Numer wniosku: N404 073 31/3286
Tytuł projektu: Opracowanie nowej metody analizy epidemiologicznej prątków grupy MAIC oraz prątków gruźlicy z zastosowaniem technologii TRS-PCR.
Kierownik projektu: doc. dr hab. Paweł Parniewski
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2006 - 2008
=========================================================================
Numer wniosku: 2P05A 003 26
Tytuł projektu: Polisacharydy powierzchniowe szczepów
Proteus mirabilis jako inhibitory aktywacji płytek krwi
Kierownik projektu: dr Katarzyna Bednarska
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2004 – 2005
=========================================================================
Numer wniosku: 2 PO5A 089 26
Tytuł projektu: Funkcja czynnika transkrypcyjnego HIF-1 w procesach degranulacji i regulacji komórek tucznych
Kierownik projektu: dr Aurelia Walczak –Drzewiecka
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2004 - 2006
=========================================================================
Numer wniosku: 2 P06D 025 29
Tytuł projektu: Układ melatoninergiczny w siatkówce i szyszynce indyka – nowe aspekty regulacji syntezy hormonu i aktywności receptorów melatoninowych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2005 - 2009
=========================================================================
Numer wniosku: 2 P05A 02 29
Tytuł projektu: Wpływ związków uwalniających tlenek azotu na aktywność kinaz białkowych w neutrofilach ludzkich in vitro
Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Klink
Instytucja realizująca: CBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2005 - 2007
=========================================================================
Numer wniosku: 2 PO4B 001 29
Tytuł projektu: Komórkowy biosensor stresu oksydacyjnego – opracowanie i walidacja
Kierownik projektu: dr Łukasz Pułaski
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2005 - 2008
=========================================================================
Numer wniosku: 2 P04A 034 30
Tytuł projektu: Działanie interleukiny-4 na ekspresję i aktywność DNA - zależnej kinazy białkowej w komórkach eukariotycznych
Kierownik projektu: doc. dr hab. Jarosław Dastych
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2006 - 2008 przedłużony do 04.08.2009
=========================================================================
Numer projektu: 022580
Tytuł projektu: Opracowanie założeń programu monitoringu biologicznego narażenia ludzi na czynniki chemiczne w Europie
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Jakubowski
Instytucja realizująca: Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J. Nofera
Instytucja współpracująca:

BiPRO GmbH, Germany Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV Belgium, Umweltbundesamt, Germany, Institute of Prenevtive Medicine – Faculty of Medicine of Lisbon, Portugal, University of Copenhagen, Denmark, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Institute de Veille sanitaire, France, ENVIRON Nederland BV, Netherlands, State General Laboratory, Cyprus, Initiativ Liewensufank, Luxembourg, Shell International Health Dervices, Netherlands, Institute for Medical Research and Occupational Health, Croatia, Agnezia Regionale per la Protezione dell ‘Ambiente della Lombardia, Italy, Nationale Helenic Reseach Foudation, Greece, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sweden, Regional Authority of Public Health Banska Bystrica, Slovakia, National Institute of Public Health, Czech Republic, UmweltbundesaMT gMBh, Austria, Finnish Institute of Occupational Health, Finland, Health Protection Agency, United Kingdom, Narional Institute for Health Development, Estonia

Typ projektu: międzynarodowy (6 Program Ramowy)
Okres realizacji: 2005 – 2007

Projekt ESBIO miał na celu przygotowanie założeń dla pilotażowego wdrożenia systemu monitoringu biologicznego narażenia na czynniki chemiczne w krajach Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyły instytucje naukowe oraz przedstawiciele administracji i NGO z 16 krajów. Projekt zawierał 6 pakietów roboczych dotyczących m.in. inwentaryzacji prowadzonych w krajach UE badań z tego zakresu, organizacji technicznej projektu i kontroli jakości pomiarów, zagadnień etycznych, integracji wyników badań z zastosowaniem monitoringu biologicznego i monitoringu środowiska oceny istniejących rozwiązań i nowych trendów w dziedzinie monitoringu biologicznego.

========================================================================
Numer projektu: 013968
Tytuł projektu: Zwiększenie zrozumienia wpływu nanocząstek na zdrowie człowieka i środowiska
Kierownik projektu: doc. dr hab. med. Jan Stetkiewicz
Instytucja realizująca: Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. J. Nofera
Instytucja współpracująca:

Chalex Research Ltd. (co-ordinator of the project), UK NFM(consorcjum)Izrael Institute of Physical Chemistry Romenia Jozef Stefan Institute Slovenia Kaunas University Lativia Technology Codes Ltd. Irland University of Craiova Romenia Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Germany VDI Technologiezentrum GmbH Germany University of Leuven, Belgium University of Surrey UK Themas, Switzerland Institute of Research and Development for Technical Physics, Romenia Dublin Institute of Technology, Irland Biomade Technology Foundation, Holand Latvian Society of Toxicology , Lativia University of Crete, Greece University of Manchester , UK Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Helsinki University of Technology, Finland Queen Mary, University of London

Typ projektu: międzynarodowy (6 Program Ramowy)
Okres realizacji: 2007 – 2008

Projekt realizowany był w ramach 6 Programu Ramowego - cel 3.4.1.5 „Nanotechnologies and Nanosciences, Knowledge Basued Multifunctional Materials, New Production Processes and Devices work programme.” Projekt był realizowany od 2005 r. W roku 2006 został przez Komisję Europejską zawieszony, a następnie jego realizacja została wznowiona od 1 czerwca 2007 r. Projekt IMPART obejmował następujące zagadnienia:
- koordynacja inicjatyw krajowych i międzynarodowych,
- opracowanie zaleceń dla dużych organizacji i jednostek finansowych odnośnie subsydiowania dalszych badań,
- dokonanie przeglądu ostatnich technicznych i naukowych rozwiązań rozwojowych w zakresie ryzyka ekspozycji człowieka i środowiska na nanocząstki,
- opracowanie zaleceń i wytycznych dla kompetentnych organów wprowadzających standardy techniczne i higieniczne,
- rozpowszechnione wyników projektu na specjalistycznych stronach internetowych i warsztatach.

========================================================================
Numer wniosku: 2P05E 011 28
Tytuł projektu: Znaczenie lektynowej drogi aktywacji dopełniacza w zwalczaniu zakażeń u noworodków
Kierownik projektu: dr hab. Anna Świerzko
Instytucja realizująca: CBM PAN/ IBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Medycyna Wieku Rozwojowego
Okres realizacji: 2005 - 2008
=========================================================================
Numer wniosku: 2 P05E 092 30

Tytuł projektu:

Badania znaczenia deficytu fikoliny L i innych czynników aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u dzieci z chorobami alergicznymi układu oddechowego i nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych
Kierownik projektu: doc. dr hab. Maciej Cedzyński
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Medycyna Wieku Rozwojowego
Okres realizacji:

2006 – 2009

  ========================================================================
Numer wniosku: N302 035 31/3172

Tytuł projektu:

Enzymy biosyntezy kwasów mykolinowych Mycobacterium tuberculosis jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwgruźliczych
Kierownik projektu: dr Anna Brzostek
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologia Medyczna
Okres realizacji: 2006-2009
========================================================================
Numer wniosku: N405 3480 33

Tytuł projektu:

Nowa pochodna „Vitravene”– leku przeciw HCMV, modyfikowana klasterami boru jako lipofilowym farmakoforem
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Chemia Medyczna
Okres realizacji: 2007-2009
=========================================================================
 Numer wniosku:  N401 1224 33

Tytuł projektu:

Polimorfizm wybranych genów ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) w szczepach izolowanych od pacjentów z osłabionym układem odpornościowym
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Instytucja realizująca: CBM PAN/IBM PAN
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Wirusologia
Okres realizacji: 2007-2009
=========================================================================
   

» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021