LABNET
Nauka o Materiałach; Inżynieria Materiałowa
Numer wniosku: 3 T08C 056 27
Tytuł projektu: Modyfikacja warstw NCD dla zastosowań w medycynie
Kierownik projektu: prof. dr hab. Walkowiak Bogdan Antoni
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka ; Wydział Mechaniczny; Instytut Inżynierii Materiałowej; Zakład Biofizyki
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Materiałowa
Termin realizacji: 2004 – 2006  

Wykonano chemiczną i plazmochemiczną modyfikację powierzchni warstw nanokrystalicznego diamentu wytworzonych na stali medycznej metodą RF PCVD. Modyfikacja chemiczna silnymi utleniaczami powodowała zniszczenia struktury warstwy NCD. Modyfikacja plazmochemiczna w sposób mierzalny zwiększała chropowatość powierzchni. Obie metody generowały dodatkowe ilości funkcjonalnie dostępnych grup –COOH umożliwiających immobilizację białek na powierzchni warstwy NCD.

=========================================================================
Numer wniosku: N N507 456034
Tytuł projektu: Biotolerancja powierzchni materiałów w świetle badań molekularnych - transkryptomiki i proteomiki
Kierownik projektu: prof. dr hab. Walkowiak Bogdan Antoni
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka ; Wydział Mechaniczny; Instytut Inżynierii Materiałowej; Zakład Biofizyki
Instytucja współpracująca:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa
Termin realizacji: 2008-2009
Realizowany projekt ma na celu sprawdzenie, czy kontakt komórek śródbłonka z powierzchniami wybranych biomateriałów (stal medyczna i stal medyczna pokryta warstwą DLC lub parylenem) może być przyczyną znaczących zmian w ekspresji genów i profilu białkowego tych komórek. W badaniach stosowane są techniki: mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia elektronowa, AFM, XPS,elektroforeza 2D oraz mikromacierze mRNA.

» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021