LABNET
Uzyskane patenty
Tytuł patentu: Oligonukleotyd, jego zastosowanie oraz sposób i zestaw do wykrywania obecności DNA wirusa cytomegalii (HCMV)
Zgłaszający: Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN
Twórcy wynalazku: Z. J. Leśnikowski
Data decyzji: 14.09. 2005
Numer patentu: 189683, Urząd Patentowy RP
====================== ==================================================
Tytuł patentu: Sposób badania właściwości reologicznych cieczy biologicznych oraz reometr oscylacyjny do badania właściwości reologicznych cieczy biologicznych
Zgłaszający: Politechnika Łódzka, Centrum Biologii Medycznej PAN, Halina Skulimowska, Łódź
Twórcy wynalazku: Z. Wiśniakowski, W. Kaca, H. Skulimowska
Data decyzji: 27.12.2006
Numer patentu: 192856, Urząd Patentowy RP
====================== ==================================================
Tytuł patentu: Sposób wytwarzania estrów glukozy i kwasów tłuszczowych
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: T. Antczak, M. Szczęsna - Antczak, S. Bielecki
Data decyzji: 23.09.2009
====================== ==================================================
 Tytuł patentu:  Sposób wytwarzania estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych
 Zgłaszający:  IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: T. Antczak, M. Szczęsna - Antczak, S. Bielecki, J. Patura
Data decyzji: 28.12.2009
====================== =================================================
Tytuł patentu: Sposób immobilizacji lipazy Mucor racemosus
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: T. Antczak, M. Szczęsna - Antczak, S. Bielecki, M. Rzyska
Data decyzji: 24.08.2009
====================== =================================================
Tytuł patentu: Sposób immobilizacji lipazy Mucor circinelloides
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: T. Antczak, M. Szczęsna - Antczak, S. Bielecki, Z. Modrzejewska, J. Patura
Data decyzji: 24.08.2009
====================== =================================================
Tytuł patentu: Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: T. Antczak, M. Szczęsna - Antczak, S. Bielecki
Data decyzji: 24.08.2009
====================== =================================================
Tytuł patentu: Sposób modyfikacji białka bobiku
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: J.Idziak
Data decyzji: 14.12.2007
Numer patentu: 198307, Urząd Patentowy RP
 ======================  =================================================
 Tytuł patentu: Sposób wytwarzania fruktozylotransferazy
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: B. Sikora, C.Kubik, S.Bielecki
Data decyzji: 18.03.2007
Numer patentu: 384639, Urząd Patentowy RP
====================== =================================================
Tytuł patentu: Sposób remediacji gruntów skażonych węglowodorami ropy naftowej
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: E. Kwapisz, S. Bielecki, A. Jakubowski, A. Kubiak, K. Macnar
Data decyzji: 23.12.2009
====================== =================================================
Tytuł patentu: Sposób remediacji szlamów i osadów skażonych węglowodorami ropy naftowej
Zgłaszający: IBT Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku: E. Kwapisz, S. Bielecki, J. Polak, A. Kubiak, K. Macnar
Data decyzji: 23.12.2009
====================== ================================================
Tytuł patentu: Sposób wytwarzania półproduktów użytecznych w syntezie paklitakselu
Zgłaszający: Agropharm S.A., Tuszyn k/Łodzi
Twórcy wynalazku: B. Kolesińska, Z.J. Kamiński, J.E. Kamińska
Data decyzji: 30.04.2007
Numer patentu: 194032 B1, Urząd Patentowy RP
====================== =================================================
Tytuł patentu: Sposób wytwarzania (R)- i (S)-1-(2-furylo)-1,2-etanodiolu
Zgłaszający: Politechnika Łódzka
Twórcy wynalazku:  J. Kamińska, J. Góra, D. Łobodzińska
Data decyzji: 31.07.2006
Numer patentu: 191830 B1, Urząd Patentowy RP
====================== =================================================
Tytuł patentu: The method for production of semi-finished products useful in synthesis of Paclitaxel
Zgłaszający: Agropharm S.A., Tuszyn k/Łodzi
Twórcy wynalazku: B. Kolesińska, Z.J. Kamiński, J.E. Kamińska
Data decyzji: 08.08.2005
Numer patentu:

03789656.0.2117-PL0300139,  Europejski Urząd Patentowy

====================== =================================================

» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021