LABNET
Nauki Farmaceutyczne, Kliniczne Niezabiegowe; Biologia Molekularna i Komórkowa
Numer projektu: N N405 424239
Temat projektu: Nowe analogi cyklolinopeptydu A - synteza, biologia i konformacja
Kierownik projektu: dr hab. inż. Stefan Jankowski
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki Farmaceutyczne
Termin realizacji: 2010 – 2013
Celem projektu jest określenie współzależności budowy i aktywności immunosupresyjnej nowych analogów cyklolinopeptydu A (CLA):
cyklo(-Pro1-Pro2-Phe3-Phe4-Leu5-Ile6-Ile7-Leu8-Val9-).
CLA posiada aktywność immunosupresyjną, porównywalną w niskich dawkach z aktywnością cyklosporyny A, leku pierwszego rzutu w transplantologii i terapeutyku powszechnie stosowanego w dermatologii.
Cząsteczka CLA będzie modyfikowana w obrębie sekwencji –Pro1-Pro2-Phe3-Phe4-, fragmentu uznawanego za istotny dla jego aktywności biologicznej. Spodziewamy się, że inkorporacja azaproliny, kwasu pipekolinowego oraz hydroksyproliny do cząsteczki peptydu spowoduje lokalne ograniczenie swobody konformacyjnej stabilizując odpowiednie struktury drugorzędowe i zwiększając jednocześnie odporność peptydu na degradację enzymatyczną. Ponadto obecność azaproliny, w strukturze cząsteczki, powinna ułatwić tworzenie zgięcia typu βVI i utrzymywać wiązanie peptydowe, ją poprzedzające, w geometrii cis. Hydroksyprolina natomiast może mieć pozytywny wpływ na rozpuszczalność peptydu w środowisku fizjologicznym. Zamiana reszt fenyloalaniny na azafenyloalaninę, naftyloalaninę, kwas tetrahydro-chinolinokarboksylowy pozwoli na weryfikację znaczenia oddziaływań typu edge-to-face pierścieni aromatycznych oraz wpływu ich zawady przestrzennej na wiązanie z receptorami komórkowymi.
Planowana jest również synteza analogów CLA zawierających jednocześnie dwie modyfikacje układem 1,5-dipodstawionego tetrazolu i resztą β3-homofenyloalaniny. Modyfikacje te wcześniej zastosowane pojedynczo prowadziły do korzystnych właściwości biologicznych analogów CLA.
Zbadana zostanie aktywność immunosupresyjna i przeciwzapalna nowych analogów CLA, a dla związków o wysokiej aktywności biologicznej określona zostanie konformacja w roztworze metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. Ponadto po raz pierwszy aktywność immunosupresyjna nowych analogów CLA zostanie porównana z parametrami kinetycznymi procesu tworzenia kompleksów analogów CLA z ludzką cyklofiliną A (hCypA).
===================== ==================================================
Numer umowy: N N405 355537
Temat projektu: Synteza i badanie aktywności biologicznej proleków alkilujących z dołączonym fragmentem leksitropsynowym. Proleki trójelementowe – synteza i aktywność biologiczna”
Kierownik projektu: dr Danuta Drozdowska
Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Instytucja współpracująca: Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauki Farmaceutyczne
Termin realizacji: 2009 –2012
Celem projektu jest opracowanie metody syntezy i zbadanie aktywności nowej grupy leków przeciwnowotworowych.
===================== ==================================================
 

» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021