LABNET
Technika w Medycynie; Inżynieria Biomedyczna
   
Tytuł projektu: CARSILA Warstwy Ag - CCARSILA Warstwy Ag - C
Koordynator: dr inż. Dorota Bociąga
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Inżynierii Biomedycznej, Zakład Biofizyki, Zakład Badań Materiałów
Instytucja współpracująca: Uniwersytet Techniczny w Libercu (Republika Czeska)
Uniwersytet Charlesa w Pradze (Republika Czeska)
Typ projektu: MNT ERA-NET
Dyscyplina naukowa: Inżynieria Biomedyczna
Termin realizacji: 2010-2013
Projekt CARSILA jest wspólnym polsko-czeskim przedsięwzięciem dotyczącym zagadnienia związanego z polepszeniem wartości użytkowych materiałów stosowanych w medycynie.
W trakcie realizacji projektu strona polska zajmować się będzie wytwarzaniem warstw węglowych domieszkowanych srebrem z użyciem innowacyjnej metody RF PACVD/MS na implantach metalicznych. Wytworzone warstwy przejdą badania biologiczne oraz badania mechaniczne. Spodziewanym wynikiem badań, przeprowadzonych w ramach projektu, będzie uzyskanie warstwy o optymalnych właściwościach mechanicznych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych możliwych właściwości bakteriobójczych ze szczególnym uwzględnieniem nietoksyczności dla komórek eukariotycznych. Zadaniem strony czeskiej będzie modyfikacja plazmą RF/MW oraz domieszkowanie nanowłókien proszkiem węglowym. Tak modyfikowane włókna wykorzystane zostaną do wytworzenia nanowłókniny, która przeznaczona będzie na opatrunki medyczne. Zastosowanie zmodyfikowanych włóknin na opatrunki pozwoli na zintensyfikowanie procesu gojenia ran pooperacyjnych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia komplikacji po zabiegach implantacji oraz skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów po operacji. Zmodyfikowana powierzchnia biomateriałów, w skojarzeniu z już stosowanymi procedurami medycznymi, tj. sterylizacja, opatrunki, lekoterapia, mogą w znaczny sposób ograniczyć kolonizacje sztucznych powierzchni przez komórki bakteryjne. Docelowo opracowana technologia pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych implantów opornych na zasiedlanie powierzchni przez mikroorganizmy oraz o podwyższonych właściwościach tribologicznych. Implant odznaczający się właściwościami bakteriostatycznymi w połączeniu z opatrunkiem, który polepszy proces gojenia, stanowić może połączenie pozytywnie wpływające na zmniejszenie kosztów (dodatkowe zabiegi medyczne) oraz stan psychofizyczny pacjentów z wszczepami medycznymi.
========================================================================
 

» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021