LABNET
Technika w Medycynie
Numer wniosku: 0214/T11/2004/26
Tytuł projektu: Opracowanie przestrzennego ultrastrukturalnego modelu blaszki amyloidowej oraz jej automatycznej identyfikacji w wariancie choroby Creutzfeldta-Jakoba
Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Zubert
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka; Akademia Medyczna w Łodzi
Typ projektu: Badawczy, badania podstawowe
Dyscyplina naukowa: Projekt interdyscyplinarny (informatyka, medycyna)
Termin realizacji: 2004-2006
====================== ===================================================
Numer wniosku: 1374/T11/2004/27
Tytuł projektu: Rozpoznawanie i identyfikacja osób na podstawie parametrów biometrycznych oka
Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Napieralska
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka
Typ projektu: Badawczy
Dyscyplina naukowa: Informatyka, Elektronika
Termin realizacji: 2004-2007

W ramach projektu opracowano specjalizowany prototyp systemu akwizycji obrazu oka do zastosowań biometrycznych pozwalający na precyzyjną akwizycję obrazów oka oraz jego śledzenie w czasie rzeczywistym.
W dotychczasowych pracach naukowych jak i rozwiązaniach komercyjnych nie zaproponowano do tej pory stanowiska pomiarowego pozwalającego na rejestrację wysokiej, jakości zdjęć tęczówki oka (o wysokiej rozdzielczości optycznej). Akwizycja ostrych zdjęć w systemie optycznym o małej głębi ostrości wymaga automatyzacji pozycjonowania kamery z obiektywem. Zastosowanie aparatów z automatycznym ustawianiem ostrości (tzw. „auto-fokusem”) nie spełnia założonych wymagań ze względu na częste ogniskowanie ostrości na rzęsach pozostawiając zwykle nieostry obraz powierzchni tęczówki.
W przyjętym rozwiązaniu zdecydowano się zastosować dedykowany system, w którym akwizycja obrazu wykonywana jest przeprowadzana za pomocą kamery cyfrowej, sterowanej i pozycjonowanej w czasie rzeczywistym komputerem personalnym (PC).
Zaproponowany system umożliwiła uzyskanie obrazów niezbędnych do opracowania nowej, unikalnej metody rozpoznawania osób na podstawie wzoru tęczówki oka i generacji kryptograficznego klucza biometrycznego. Opracowany system może być również z powodzeniem zastosowany w medycynie do badania zmian patologicznych oka.

=========================================================================
Numer wniosku: N N518 362734
Tytuł projektu:

Projektowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów techniką Rapid Prototyping

Kierownik projektu: prof. dr hab. Walkowiak Bogdan Antoni
Instytucja realizująca: Politechnika Łódzka ; Wydział Mechaniczny; Instytut Inżynierii Materiałowej; Zakład Biofizyki
Instytucja współpracująca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Typ projektu: Promotorski
Dyscyplina naukowa: Technika w Medycynie
Termin realizacji: 2008 – 2009
Nowe techniki wytwarzania obejmują również techniki szybkiego wytwarzania prototypów metodami przyrostowymi. Metody te znalazły także zastosowania w medycynie. Jednym ze spektakularnych zastosowań jest produkcja implantów na miarę na podstawie technik obrazowania medycznego – tomografii komputerowej. Celem projektu jest opracowanie technik translacji wyników tomografii komputerowej do wirtualnej przestrzeni cyfrowej, a następnie drukowanie implantu lub matrycy do wytworzenia implantu metodą Rapid Prototyping. Końcowy produkt tej techniki wytwarzania implantów pozwala na znaczne skrócenie procedury implantacji w połączeniu z bardzo wysoką jej skutecznością.
=========================================================================

» Powrót…

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021