LABNET
Inżynieria Molekularna

Genomika i Proteomika
 

  • Izolowanie, klonowanie i charakterystyka genów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych.
  • Skrining drobnoustrojów wytwarzających produkty o nowych właściwościach katalitycznych i aplikacyjnym znaczeniu (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, www.biol.uni.lodz.pl)
  • Badania drobnoustrojów o potencjalnym zastosowaniu w ochronie środowiska (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, www.biol.uni.lodz.pl)
  • Analiza ilościowa i jakościowa (sekwencja) białek, wyznaczanie rodzaju i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, www.biol.uni.lodz.pl)
  • Badania genów naprawy i progresji dla poszczególnych rodzajów nowotworów złośliwych.
  • Wyznaczanie genów i polimorfizmów istotnych dla odporności/podatności na choroby zakaźne (gruźlica, choroba wrzodowa i niedokrwienna serca) (Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, www.biol.uni.lodz.pl)
  • Poszukiwanie preparatów biologicznych ograniczających reakcje immunologiczne skutkujące chorobami alergicznymi (Uniwersytet Łódzki, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, www.biol.uni.lodz.pl)

Homeostaza

Redox

Badania strukturalne i synteza oligonukleotydów i ich analogów

Choroby wywołane przez priony - Centrum Referencyjne UM

Badania strukturalne i skrining biomolekuł

Badania oddziaływań biomolekuł z biomateriałami  (Politechnika Łódzka, Zakład Biofizyki, www.biofizyka.p.lodz.pl/)

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021