LABNET
Certyfikacja

Centrum Testowania Substancji Chemicznych i Materiałów Biomedycznych CHEMBIOTEST
 

 • Toksykologia Doświadczalna i Kancerogeneza Doświadczalna- Badania toksyczności z zastosowaniem technik in vitro oraz alternatywne metody oceny toksyczności i immunotoksyczności in vivo.
 • Współudział w opracowaniu i komercjalizacji nowej metody fluorescencyjnych chipów komórkowych.
 • Badania biologiczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Badania alergologiczne in vivo i in vitro.
 • Oznaczanie toksyczności, mutagenności i bakteriobójczości roztworów za pomocą testów biologicznych (Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, www.biol.uni.lodz.pl/)
 • Ocena ryzyka stosowania produktów nanotechnologii (Politechnika Łódzka, Zakład Biofizyki, www.biofizyka.p.lodz.pl/)
 • Odległe skutki kontaktu biomateriału z tkankami (Politechnika Łódzka, Zakład Biofizyki, www.biofizyka.p.lodz.pl/)
Centrum Badania Preparatów Probiotycznych i Żywności Probiotycznej
PROBIOTEST PŁ

 
 • Identyfikacja szczepów probiotycznych.
 • Cechy funkcjonalne szczepów probiotycznych (badania in vitro i in vivo).
 • Bezpieczeństwo kultur probiotycznych (badania in vitro i in vivo).
 • Badania biologiczne żywności oraz produktów leczniczych, zawierających szczepy probiotyczne.
 • Utworzenie wirtualnej bazy danych o szczepach probiotycznych, stosowanych w preparatach farmaceutycznych i jako suplementy w żywności.


Akredytacja (Certyfikat nr AB 497) w zakresie wykonywania badań zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Zakład Środowiskowych Zagrożeń)

 • Akredytacja w zakresie oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy:

             - pyłu całkowitego
             - pyłu respirabilnego
             - wolnej krystalicznej krzemionki
             - włókien azbestu
             - włókien mineralnych.
 

  

 

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021