LABNET
Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 25-01-2010
        Politechnika Łódzka uzyskała, spośród wszystkich objętych dofinansowaniem wniosków, największe fundusze (1 176 120 PLN) na realizację zadań w ramach programu MNiSW „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Realizacja przygotowanego wspólnie przez Dział Transferu Technologii i Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed projektu obejmuje m.in. rozbudowę strony internetowej CZT BioTechMed poprzez utworzenie bazy aparaturowej (tzw. Wirtualne Laboratorium) i bazy współpracy naukowej oraz działalność informacyjno – promocyjną CZT polegającą na udziale w wystawach, targach, wydaniu materiałów reklamowych czy organizacji spotkań dla przedstawicieli jednostek naukowo – badawczych.
Działania te mają na celu promocję innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej  i wzrost świadomości o jej roli w rozwoju gospodarki.


Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na stronie:

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zakonczenie-oceny-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-kreator-innowacyjnosci-wsparcie-innowacy/

» Powrót...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021