LABNET
Zaproszenie do korzystania z nowo powstałych baz danych, 24-08-2011

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i korzystania z serwisu LabNet, który powstał w ramach realizacji projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" współfinansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W realizację zadań związanych z utworzeniem niniejszego serwisu zaangażowały się jednostki tworzące CZT BioTechMed.

LabNet składa się z dwóch niezależnych baz danych Wirtualnego laboratorium - VirtuaLab oraz Banku Ofert Współpracy Naukowej - ScientCooperation. Bazy te dostępne są w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

LabNet gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o:

  • aktualnie realizowanych pracach naukowych i badawczych z zakresu biotechnologii, techniki i medycyny,
  • aktualnie poszukiwanych partnerach naukowych celem realizacji wspólnych projektów lub przedsięwzięć badawczych, wdrożeniowych itp.,
  • zasobach aparaturowych znajdujących się w różnych instytucjach zarówno naukowych jak i biznesowych.
     

Korzystanie z systemu LabNet jest bezpłatne.

Poniżej link do baz danych:
www.labnet.biotechmed.pl

» Powrót...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021