LABNET
IV Europejskie Forum Gospodarcze , 12-11-2011

W dniach 9-10 listopada odbyła się IV edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2011 pod hasłem: "Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Łódzkiego. W centrum Polski, w centrum Europy". Forum zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski a jego głównym celem była prezentacja potencjału gospodarczego województwa łódzkiego.

W trakcie Forum odbyły się dwie sesje plenarne oraz zorganizowano salony branżowe, które zostały poświęcone strategicznym sektorom województwa łódzkiego takim jak:
• bio i nanotechnologie,
• innowacyjne włókiennictwo,
• energetyka i budownictwo pasywne,
• ekologiczne rolnictwo,
• przetwórstwo rolno-spożywcze,
• infrastruktura i transport,
• IT/ICT,
• inwestowanie w kapitał ludzki (współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne).

W trakcie Forum nie zabrakło szczególnych wydarzeń. Podpisano umowę o współpracy między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przyjęto Województwo Mazowieckie do Polskiego Konsorcjum Bioregionów, podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Środkowoeuropejskiego Konsorcjum Bioregionów.

W tym roku Forum gościło ponad 750 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele biznesu, nauki, władz państwowych, samorządowych, studenci, reprezentanci organizacji pozarządowych.
 

» Powrót...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021