LABNET
Zaproszenie na warsztaty zaukowe „NOWE TRENDY W TOKSYKOLOGII – NANOCZĄSTKI I NANOMATERIAŁY”., 22-03-2012

Termin Warsztatów:    28-30 maja 2012 r.

Miejsce Warsztatów:     Hotel Borowiecki
Łódź, ul. Kasprzaka 7/9
            www.hotelborowiecki.pl,
biuro@hotelborowiecki.pl

WAŻNE TERMINY oraz OPŁATY

20.04.2012 r. - termin nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa i streszczeń prezentowanych prac,

20.04.2012 r. – termin wniesienia opłaty rejestracyjnej:

•    550 PLN – opłata za uczestnictwo w Warsztatach;

Opłata obejmuje:
- tom streszczeń,
- uczestnictwo w uroczystej kolacji,
- lunch i przerwy kawowe.

Każdy uczestnik warsztatów pokrywa koszty zakwaterowania oraz koszty wyżywienia nie objęte opłatą rejestracyjną.

Opłaty należy dokonywać na konto CITI Handlowy nr 06103000190109853000068885 z dopiskiem Konferencja ZG PTToks.

Sesja plenarna odbędzie się w poniedziałek 28.05.2012, prowadzona będzie w języku angielskim, z udziałem gości zagranicznych.  Osoby zaproszone do udziału w tej sesji proszone są o przesłanie streszczeń w języku angielskim.

Streszczenia wystąpień należy przesyłać na adres: jola@imp.lodz.pl

Pozostałe streszczenia (referatu lub posteru) powinny zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, nazwiska autorów z podkreśleniem nazwiska osoby prezentującej, afiliację oraz treść komunikatu. Streszczenie nie może zawierać więcej niż 300 słów.

Wygłoszony referat (referaty tylko na imienne zaproszenie organizatorów) nie powinien przekraczać 30 minut. Prezentacja powinna być przygotowana w programie Powerpoint (sala konferencyjna wyposażona jest we wszelkie niezbędne środki audio-video).

Plakaty powinny być przygotowane w wymiarze nie przekraczającym 90 x 140 cm


Kartę zgłoszenia pobytu proszę przesyłać na adres e-mail:  magdaolc@imp.lodz.pl
lub drogą pocztową na adres:

Mgr inż. Magdalena Olczak,
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy,
Instytut Medycyny Pracy
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8

Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania można uzyskać u Pani Magdaleny Olczak - nr tel. (042) 6314626.

Pozostałe informacje dotyczące Warsztatów znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.pttox.lodz.pl 

                                                            W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
                                                            Przewodniczący
                                                            Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
                       
                                                           Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
 

Pliki do pobrania:

Warsztaty NANO - program.pdf
Karta zgłoszenia pobytu.doc
Baza noclegowa.doc 

» Powrót...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021