LABNET
Unijne środki na wsparcie jednostek B +R, 13-02-2013

 W dniach 14 lutego  - 21 marca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi prowadzić będzie nabór wniosków na wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013. 

Pieniądze unijne przeznaczono na dofinansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, na inwestycje budowlane w zakresie prowadzenia działalności B+R, jak również na inwestycje związane z tworzeniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej jednostki. Warto również zaznaczyć, że dofinansowanie mogą otrzymać projekty które docelowo służyć będą przedsiębiorcom.
Jest to niepowtarzalna szansa na rozwój i zwiększenie potencjału placówek naukowo-badawczych.
 
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat konkursu odbędzie się w dn. 20 lutego br. o godz. 10.00 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi. Szczegóły dotyczące spotkania  i formularz zgłoszeniowy znajdują się stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl.
 
W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy kontaktować się z Punktem Informacyjnym COP, tel. 42 230 15 55 (56), a w sprawie szkolenia z  Zespołem Promocji, tel. 42 230 15 62 (87).
 

» Powrót...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021