LABNET
Zaproszenie na sympozjum „ECOHYDROLOGY, BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING...", 20-05-2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Międzynarodowym Sympozjum, 16-22 września 2013 r.  pt. „ECOHYDROLOGY, BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING: towards the harmony between biogeosphere and society on the basis of long term ecosystem research”poświęconemu stworzeniu platformy wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami i praktykami nauk środowiskowych, technicznych oraz społecznych dla stworzenia zintegrowanych podstaw zarządzania zasobami środowiska w obliczu postępujących zmian globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych jako podstawy takich działań.

Głównymi organizatorami sympozjum są Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN wraz z Katedrą Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Projektem Oceny Jakości Środowiska i Wpływających na nią Czynników w Europie (EnvEurope). 
 
Dodatkowe informacje na temat sympozjum dostępne są na stronie internetowej
www.ecohydrologyengineeringsociety2013.org/  
 
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem sympozjum pod tel.
 +48 42 681 70 07 lub mailowo: symposium2013@erce.unesco.lodz.pl  
 
 

» Powrót...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021