LABNET
III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii, 23-09-2014

W dniu 19 września 2014 roku odbył się w Łodzi III Międzynarodowy Kongres Bioekonomii. Ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym.

Zaplanowane podczas Kongresu panele skupiały się głównie na takich zagadnieniach jak:
  • zielona infrastruktura jako elementarny składnik tworzenia smart cities;
  • mechanizmy finansowania biogospodarki z uwzględnieniem funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej;
  • „srebrna gospodarka”  poświęcona problemom starzenia się społeczeństwa.
 
Jednym z elementów wydarzenia było podpisanie porozumienia o współpracy między województwem łódzkim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki niemu samorządowcy będą mieli odstęp do ekspertów NCBiR. 
 

» Powrót...

KONTAKT

Biuro Organizacyjno-Koordynacyjne
CZT BioTechMed

Agata Kaczorowska
e-mail: agata.kaczorowska@gmail.com
lub agata.kaczorowska@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź,
tel. +42 6313266,
+42 6312335
fax +42 6312335

Kontakty do osób, które wcześniej zajmowały się organizacją i koordynacją
biura Konsorcjum.

Grażyna Antonowicz,
e-mail: grazyna.antonowicz@p.lodz.pl

Monika Kasieczka-Burnecka, e-mail: monika.kasieczka-burnecka@p.lodz.pl

Politechnika Łódzka,
ul. Skorupki 6/8,
90-924 Łódź,
tel. +42 6312044,
fax +42 6366021